CUSC-UIIS - Chuyển đổi số linh hoạt cho trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp


Trong suốt thời gian qua, chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nhận được nhiều sự quan tâm. Song, việc xác định chuyển đổi số nhằm mục đích gì, những công tác gì cần phải được chuyển đổi số là câu hỏi cần được đặt ra để đánh giá được hiệu quả mà chuyển đổi số mang lại.

Xuất phát điểm là cơ sở giáo dục (CSGD), Trung tâm Công nghệ phần mềm Trường Đại học Cần Thơ thấu hiểu những nhu cầu và khó khăn mà các trường gặp phải đối với việc thực hiện công việc theo cách thủ công. Một phần của những khó khăn đó là việc quản lý, áp dụng những quy định thay đổi theo thời gian và những quy chế đào tạo riêng biệt cho các bậc đào tạo như Đại học, Cao đẳng và Trung cấp. Hệ thống Tích hợp thông tin Quản lý đào tạo (CUSC-UIIS) được xây dựng với khả năng có thể ứng dụng hầu hết quy định, quy chế đào tạo của các cơ quan chủ quản nhằm mục đích đáp ứng đầy đủ về nhu cầu quản lý đào tạo của nhà trường.

Những quy định, quy chế đào tạo đang được áp dụng trong CUSC-UIIS gồm:

Quyết định số 4740/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục Đại học.

Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/03/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ.

Thông tư số 24/2019/TT-BGDĐT ngày 26/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Thông tư số 07/2023/TT-BGDĐT ngày 10/04/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.

Bên cạnh việc đáp ứng bộ tiêu chí dành riêng cho các trường thuộc sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, CUSC-UIIS còn cho phép tùy chỉnh theo quy trình chuẩn của nhà trường. Tính năng này giúp đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng; ứng dụng tốt tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp không thuộc sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Một điểm linh động khác của phần mềm là khả năng vận hành song song quy chế cũ cho khóa học cũ và quy chế mới cho khóa học mới. Điều này giúp khâu quản lý và vận hành quy chế đào tạo cho các khóa sinh viên luôn giữ được sự ổn định kể cả khi có sự chuyển đổi từ quy chế cũ sang quy chế mới.

Ngoài những quy định trên, CUSC-UIIS còn có tính năng quản lý nhóm sinh viên được hưởng học bổng chính sách theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng về Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.

Đến nay, phần mềm đã phát triển được hơn 40 phân hệ, không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình quản lý đào tạo mà còn quản lý được tổng thể các hoạt động của trường. CUSC-UIIS hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích to lớn cho việc nâng cao chất lượng và tăng hiệu suất trong công tác quản lý đào tạo cũng như mang lại hiệu quả cao cho quá trình chuyển đổi số tại nhà trường.