Quản lý hệ thống nhân sự tiền lương (CUSC-HRM)

   Yếu tố nhân sự quyết định sự tồn tại và phát triển của bất kỳ tổ chức doanh nghiệp nào. Việc tổ chức nhân sự và quản lý như thế nào để mang lại hiệu quả nhất đó là một bài toán mà người quản trị doanh nghiệp luôn luôn quan tâm và cần sự hỗ trợ để giải bài toán khó cho doanh nghiệp. Với nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp giải pháp phần mềm chuyên nghiệp hỗ trợ quản lý cho các cơ quan doanh nghiệp - CUSC Soft sau thời gian khảo sát, nghiên cứu, phát triển và triển khai ứng dụng- chúng tôi đã xây dựng thành công giải pháp phần mềm".
   Hệ thống CUSC-HRM được phát triển dựa trên những tiêu chuẩn và quy định của Nhà nước, được thiết kế theo hướng mở để dễ dàng linh động theo phương pháp quản lý của mỗi doanh nghiệp. Hãy liên lạc với chúng tôi để được các chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn giới thiệu trực tiếp sản phẩm đến Quý doanh nghiệp.

Mô hình


Các thông số kỹ thuật và số lượng máy tối thiểu:
  Mạng tốc độ tối thiểu là 100Mbps; số lượng các máy tối thiểu để thực hiện trong một mạng LAN với Server và thiết bị mạng phù hợp là:

- Tuyển dụng/ Quản lý hồ sơ: 01 máy
- Chấm công: 03 máy
- Tính lương và in bảng lương: 01 máy
- Quản lý hợp đồng: 01 máy
- Quản lý BHXH: 01 máy
Quy mô triển khai phần mềm:  
- Số lượng nhân viên: 1500 ~ 3000 hồ sơ nhân viên.
- Mức độ biến động nhân sự: ~ 30 người/tháng
- Dữ liệu chấm công hàng tháng: ~ 60.000 mẩu tin

Đối tượng sử dụng

- Doanh nghiệp may gia công.
- Doanh nghiệp chế biến thủy hải sản.
- Các cơ quan, doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu.

Khách hàng đang sử dụng sản phẩm

- Công ty Vận tải thủy Cần Thơ.
- Công ty Thủy sản Phương Nam.
- Công ty Cổ phần May Meko.
- Công ty Cổ phần Chế biến Thủy hải sản Hiệp Thanh.
- Công ty CP Thuỷ sản Bình An.
- Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng.
- Công ty CP Thực phẩm Sao Ta.