Phần mềm Văn phòng điện tử e-Office

Phần mềm Văn phòng điện tử e-Office

I. Giới thiệu

Theo xu hướng phát triển chung hiện nay ở mọi lĩnh vực, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đang được các cơ sở giáo dục đặc biệt quan tâm. Nhận thấy được nhu cầu, Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ đã xây dựng và phát triển Phần mềm Văn phòng điện tử (e-Office) với mục đích:

  • Tin học hóa quy trình tiếp nhận, xử lý văn bản đến/ đi, lịch biểu công tác của toàn đơn vị.
  • Hỗ trợ người dùng tiếp cận thông tin một cách dễ dàng và nhanh chóng thông qua môi trường web.
  • Nâng cao hiệu quả xử lý văn bản, hồ sơ, theo dõi lịch biểu của toàn đơn vị thông qua ứng dụng di động.
  • Xây dựng hệ thống nền tảng để hướng đến mô hình “Phòng họp không giấy”; góp phần hoàn thiện công tác chuyển đổi số của đơn vị trong cuộc cách mạng 4.0

II. Điểm nổi bật

  • Quy trình xử lý văn bản được cấu hình theo thực tế của trường
  • Tích hợp công nghệ AI trong nhập và truy vấn thông tin văn bản
  • Tiện lợi với khả năng truy cập mọi lúc mọi nơi, trên đa dạng các thiết bị (PC. Tablet, Mobile) và trên đa nền tảng (Web, iOS, Android)
  • Khả năng mở rộng cả ứng dụng lẫn quy mô triển khai. Dễ dàng tích hợp dữ liệu với các hệ thống khác
  • Sẵn sàng hỗ trợ ký số bằng chữ ký số của Ban Cơ yêu chính phủ và hệ thống chữ ký số công cộng (Viettel, VNPT, …)
  • An toàn và bảo mật thông tin tối đa

III. Mô hình tổng quan

1. Giao diện

 
2. Xử lý văn bản đến

 

3. Xử lý văn bản đi

4. Đăng ký lịch công tác