Trung tâm Công nghệ Phần mềm - Đại học Cần Thơ

Niềm tin - Đam mê - Trách nhiệm

Giới thiệu

Trung tâm Công nghệ Phần mềm - Đại học Cần Thơ

Niềm tin - Đam mê - Trách nhiệm

Thời gian hoạt động:

Từ 07:00 ~ 21:00

Địa chỉ:

Điện thoại:

02923731072

Website:

https://cusc.vn

Gởi lời nhắn đến Chúng tôi !