Phần mềm ISO điện tử (CUSC-ISOO)

Cùng với hoạt động xây dựng Chính quyền điện tử, chính quyền số, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào các hoạt động cơ quan hành chính nhà nước đã và đang được triển khai nhiều tỉnh thành phố trên cả nước Quảng Ninh, Quảng Bình, Cà Mau…Thực tế, triển khai phần mềm HTQLCL (ISO điện tử) tại các tỉnh cho thấy, phần mềm ISO rất dễ dàng cập nhật kịp thời những thay đổi về hệ thống tài liệu ISO, các văn bản pháp luật, quy trình, biểu mẫu cũng như thành phần hồ sơ liên quan đến TTHC. Phần mềm ISO điện tử còn có khả năng đồng bộ, tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các phần mềm đang vận hành của tỉnh, thành phố; phần mềm có thể kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Quản lý văn bản điện tử của các cơ quan để phục vụ công tác cải cách hành chính.

Kiến trúc mô hình Chuyển đổi số trong lĩnh vực Chính phủ điện tử

Việc thực hiện xây dựng và áp dụng phần mềm ISO điện tử theo tiêu chuẩn sẽ đảm bảo cung cấp cho các cơ quan, đơn vị hành chính từ cấp tỉnh, thành phố đến cấp xã, phường, thị trấn một không gian làm việc để áp dụng, duy trì HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015, giúp lãnh đạo xử lý công việc được nhanh hơn và kiểm tra được quy trình thực hiện thông qua chế độ thông tin báo cáo rõ ràng, đầy đủ.

Phạm vi triển khai phần mềm ISO điện tử

Bên cạnh đó, hỗ trợ Ban chỉ đạo ISO cấp tỉnh, thành phố trong công tác kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL trong các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 05/3/2014, Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014  bằng phương pháp trực tuyến thông qua môi trường mạng, giúp tiết kiệm được thời gian, công sức và chi phí trong hoạt động động kiểm tra, đảm bảo kết quả kiểm tra ISO được chính xác và khách quan hơn.

Hoạt động kiểm tra việc duy trì, áp dụng HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị

Phần mềm ISO điện tử là một phần quan trọng để góp phần hoàn thiện hệ thống Chính quyền điện tử ở địa phương, bao gồm các nhiệm vụ chính:

- (1) Phục vụ công tác cải cách hành chính: Kiểm soát sự thay đổi quy trình, hướng dẫn và biểu mẫu được soạn thảo mới sẽ được cập nhật trên hệ thống, việc thay đổi sẽ được thông báo đến lãnh đạo và các phòng ban để nắm được thông tin thay đổi này, đồng thời các văn bản hay quy trình có liên quan đến sự thay đổi cũng sẽ được cập nhật theo;

- (2) Giải quyết thủ tục quy trình nội bộ của cơ quan, đơn vị: Xử lý công việc được nhanh hơn, kiểm tra được quy trình thực hiện thông qua chế độ thông tin báo cáo rõ ràng, đầy đủ; cung cấp cách nhận biết, phát hiện, truy tìm được nguồn gốc sai sót, ngăn ngừa sự tái diễn. Các bộ phận đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, quy định đã ban hành. Mọi sự thay đổi đều phải được ban lãnh đạo đơn vị xem xét và thông qua. Điều này, đã giúp trình độ cán bộ, công chức được nâng lên rõ rệt, chất lượng công việc được cải thiện đáng kể. Quan trọng nhất là người dân có thể kiểm soát chất lượng, kết quả công việc chi tiết đến từng chuyên viên;

- (3) Số hóa HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015: Đáp ứng quy định tại Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ trương Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương./.

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin về phần mềm, vui lòng liên hệ:  

- Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Thanh Nhàn (Mr.) 
- Điện thoại: 0292 3731072 (ext.515)
- Hoặc di động: 0939511445
- Địa chỉ Email: nhannguyen@ctu.edu.vn