Quản lý kho hàng (CUSC-VSM)

Với một doanh nghiệp sản xuất lớn như ngành thuỷ sản thì bài toán quản lý kho là một thách thức đối với nhà quản lý. Việc tổ chức, sắp xếp, xuất, nhập và tìm kiếm hàng hoá phải được thực hiện chính xác và nhanh chóng, tiết kiệm được thời gian và chi phí. Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc cung cấp các giải pháp phần mềm chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp, CUSC đã phát triển thành công giải pháp phần mềm dùng cho công tác quản lý hệ thống kho CUSC-VSM.

Hệ thống CUSC-VSM là một giải pháp trực quan nhất, được xây dựng trên cở sở thực nghiệm với qui mô lớn 8,000-10,000 tấn, giúp cho việc điều hành trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.