Hệ thống báo cáo chỉ tiêu KT-XH (CUSC-SEDP)

Hệ thống phục vụ điều hành vào kho dữ liệu chung của Huyện, Tỉnh/Thành phố, phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, phục vụ điều hành của lãnh đạo. Từ đó, công tác hành chính nhà nước ở địa phương được thực hiện hiệu quả hơn, khoa học hơn, chính xác hơn, giảm thời gian xử lý, phục vụ tốt hơn cho người dân, tăng cường hơn nữa năng lực của cơ quan quản lý hành chính nhà nước, góp phần vào công cuộc xây dựng kinh tế - xã hội Tỉnh/Thành phố ngày càng phát triển.

Hệ thống cung cấp các thông tin phục vụ công tác lập kế hoạch phát triển với mục tiêu:

 • Hỗ trợ cán bộ quản lý của trợ cán bộ quản lý của các đơn vị thực hiện báo cáo, tổng hợp, rút trích số liệu từ các đơn vị trực thuộc một cách nhanh chóng, thuận tiện. Cán bộ quản lý số liệu cấp sở, tỉnh có thể tổng hợp số liệu báo cáo từ các báo cáo của các huyện, phòng, trung tâm trực thuộc.
 • Lãnh đạo sẽ được cung cấp báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, chỉ tiêu ngành trong Tỉnh/Thành một cách thống nhất, chính xác, kịp thời hỗ trợ ra quyết định.

1. Mô hình hệ thống

Hệ thống CSDL được cài đặt triển khai tại đơn vị tiếp nhận và quản lý hệ thống, các đơn vị sử dụng như Sở Ban Ngành, Quận/Huyện, Xã/Phường và cộng đồng dân cư sẽ truy cập trực tiếp vào hệ thống thông qua Internet.

CSDL phân vùng dữ liệu theo các đơn vị tham gia, cho phép các tác nghiệp được thực hiện tại đơn vị cơ sở (xã, huyện, tỉnh), được phân quyền khai thác thông tin và tác nghiệp theo chức năng.

Mô hình tổng quát

2. Các module chính

 • Quản lý danh mục
 • Quản lý biểu mẫu
 • Quản lý số liệu
 • Báo cáo
 • Tra cứu thông tin
 • Lịch sử số liệu

3. Các tính năng nổi bật

 • Hệ thống sẽ hỗ trợ công tác lập kế hoạch của từng đơn vị được nhanh chóng và dễ dàng, giúp công tác so sánh đối chiếu và dự báo tình hình tăng trưởng các chỉ tiêu KTXH, chỉ tiêu Ngành toàn tỉnh chính xác.
 • Hệ thống xây dựng bộ chỉ tiêu báo cáo và chuẩn hóa các biểu mẫu báo cáo, hệ thống thông tin, tư liệu kinh tế - xã hội phục vụ công tác tổng hợp ra quyết định của lãnh đạo.
 • Việc cập nhật số liệu đơn giản và thuận tiện thông qua các chỉ tiêu cần nhập. Với các thông tin được thu thập qua mạng và từ các CSDL chuyên ngành, hệ thống có chức năng tự động trích lọc, kết xuất và chuyển đổi thành thông tin tổng hợp và tự động cập nhật vào kho dữ liệu.
 • Trong phần tạo báo cáo cho phép tạo lập các biểu đồ, đồ thị minh họa được thực hiện tự động trên cơ sở tập hợp các số liệu chỉ tiêu liên quan được lựa chọn vào kho số liệu chỉ tiêu.

4. Đối tượng sử dụng

CUSC-SEDP được xây dựng để phục vụ cho các đối tượng sau:

 • Các Ủy ban Tỉnh/Thành phố
 • Các Sở, Ban, Ngành Tỉnh/Thành phố
 • Ủy ban Quận, Huyện

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin về phần mềm, vui lòng liên hệ:  

- Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Thanh Nhàn (Mr.) 
- Điện thoại: 0292 3731072 (ext.515)
- Hoặc di động: 0939511445
- Địa chỉ Email: nhannguyen@ctu.edu.vn